Hotline: 0903 350 378

Sữa chữa sàn nhà kho Schenker

24/08/2017 13:31

 

Công Trình   : Sữa chữa sàn nhà kho Schenker

Địa Điểm      : Lô J2, Đường số 8, KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương

Chủ đầu tư  :  Công ty TNHH Schenker Việt Nam

Nhà thầu phụ: Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Trung Việt

Ngày khởi công : 21/08/2017

Ngày hoàn thành : 15/10/2017

 cty_schenker_song_than.jpg

 

Hình ảnh thi công:

Phổ biến an toàn lao động:

 z747582214698_601f466002ffea5c4a69efe1145d08eb.jpg

 

z747582207797_97e8bffb113f89f40ee54fa2cc713e1a.jpg

 

 

z747582203258_6ab6bd8cc58b289fc199b0f424ecfffb.jpg

 

z747582188047_b6d08df9276226f0e0ff951841b97930.jpg

 

z747582191002_a6a0716333c1850df4e7b1bc70bdafb1.jpg

 

z747582197289_56fd4cd77214a224cf3cb06c3e1f85fa.jpg

 

z747582199381_00df3d1e8ad3a5db3481bb696d39a46b.jpg

 

z747649621760_5f356a98e01d603d315cf7a908431437.jpg

 

 

z747650088680_5441c8f0f10d172d17933b344e36b341.jpg

 

z747649686970_572d051287bf17225f5c59f940977ce6.jpg

 

z747649721612_04a65f214a4ff41d773ad9fe6b09e267.jpg

 

z747649851187_7cc8b3920c35ef358490817205dc643b.jpg

 

 

 

 

 

 

Đang cập nhật ............