Hotline: 0903 350 378

CT : VIETCOMBANK KCX Tân Thuận

14/04/2014 10:30

WP_20140425_006[1].jpg

Hạng mục : Lắp đặt nắp mương BTCT sau ngân hàng VIETCOMBANK KCX Tân Thuận

Chủ đầu tư : Công ty TNHH TÂN THUẬN

Địa điểm :  Khu Chế Xuất Tân Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh thi công tại công trình:

hiện%20trạng%20mương%20nước%20(2).jpg

Mương thoát nước phía sau Vietcombank - KCX Tân Thuận

tấm%203d.jpg

Tấm V -3D

tấm%203d%20tập%20kết%20tại%20công%20trình.jpg

Tấm V-3D tập kết tại công trình

công%20tác%20trộn%20bê%20tông.jpg

Công tác trộn bê tông

đổ%20bê%20tông%20tấm%203d.jpg

đổ%20bê%20tông%20tấm%203d%203.jpg

đổ%20bê%20tông%20tấm%203d%204.jpg

Đổ bê tông tấm 3D

cần%20cẩu%20thả%20tấm%203d%20(2).jpg

 

cần%20cẩu%20thả%20tấm%203d%20(4).jpg

xe%20cẩu%20lắp%20đặt%20tấm%203d.jpg

Dùng xe cẩu vận chuyển và lắp đặt tấm 3D mương thoát nước

hoàn%20thiện%20mương%20thoát%20nước.jpg

Hoàn thiện đường ống thoát nước

Tin bài khác
Xem tất cả »