Hotline: 0903 350 378

CT: Thay gạch granit Khu Hải Quan

02/07/2016 08:55

Công Trình : Thay gạch granit Khu Hải Quan – Toà Nhà Hành Chánh

Địa Điểm    : KCX Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM

Nhà Thầu Chính :  Công ty TNHH Tân Thuận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đang cập nhật ......

Tin bài khác
Xem tất cả »