Hotline: 0903 350 378

CT: SỬA CHỮA MÁI BÊ TÔNG TẦNG MÁI NXTC 14 - TƯỜNG RÀO SAU NHÀ B

02/07/2016 08:42

Công Trình : SỬA CHỮA MÁI BÊ TÔNG TẦNG MÁI NXTC 14 - TƯỜNG RÀO SAU NHÀ B

Địa Điểm    : Đường số 14, KCX Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM

Nhà Thầu Chính : Công ty TNHH Tân Thuận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đang cập nhật ......

Tin bài khác
Xem tất cả »