Hotline: 0903 350 378

CT: Cung cấp và thi công quầy làm việc Hải Quan Số 2

06/03/2015 15:54

Công trình:  Cung cấp và thi công quầy làm việc Hải Quan Số 2

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Tân Thuận

Địa điểm : Khu Chế Xuất Tân Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Một số hình ảnh thi công:

 

 

đang cập nhật ...